Menu
Onze mensen
Ilse Lesschen
Bio

Ilse Lesschen

Ik wil graag maatschappelijke impact realiseren. Bewegen om te verbinden, niet alleen binnen gemeenteland, maar binnen heel het sociaal domein met al haar stakeholders en in nauwe samenwerking en afstemming met de inwoners. De dialoog daarmee aangaan om zo te komen tot oplossingen op maat die effectief en financieel beheersbaar zijn. En naar de best passende samenwerkingsrelaties.

Mijn drive om te verbinden, samen te werken, maar ook ideeën daadwerkelijk omzetten in concrete acties en het bereiken van succesvolle resultaten zet ik graag in om opdrachtgevers te begeleiden bij sturingsvraagstukken en financiële uitdagingen, het doorontwikkelen van de organisatie en het verbeteren van de processen. Ik zet graag mijn schouders onder dit alles, daarvoor sta ik, gelet op mijn kennis en ervaring, graag aan de lat. Een stip op de horizon, maar geen geplaveid pad daar naartoe, daar word ik enthousiast van.