Menu
Onze mensen
Frank van den Dool
Bio

Frank van den Dool

Ik heb kennis gemaakt met inkoop en aanbesteden vanuit mijn rol als (organisatie en aanbestedings-)adviseur van commerciële partijen. Vanuit deze rol heb ik ervaren dat (publieke) inkopers en (commerciële) verkopers verschillende talen spreken, waardoor een constructieve dialoog lastig opgang komt. Ik zie het daarom als een uitdaging om een optimale samenwerking te realiseren tussen overheid en markt. Wat is de wens van de opdrachtgever? Wat kan/biedt de markt? En waar ligt het onderscheidend vermogen? Als consultant leg ik de verbindingen tussen stakeholders, binnen organisaties en tussen marktpartijen enerzijds en publieke organisaties anderzijds.