Menu
Significant-55_Mobile_1024x768
Nieuws

Nu beschikbaar: Handreiking eenvoudiger aanbesteden maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben Significant Public en Significant Synergy gezamenlijk ondersteuning verleend bij het ontwikkelen van een handreiking voor inkopers en beleidsmedewerkers van gemeenten. De handreiking is erop gericht om de ruimte in de aanbestedingsregelgeving optimaal te kunnen benutten bij het contracteren van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.

Het aanbesteden van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp wordt dankzij een wetswijziging eenvoudiger, omdat de voorheen verplichte EMVI-toepassing vervalt. Er ontstaat bijvoorbeeld meer ruimte voor dialoog met zorgaanbieders om het zorgaanbod zo goed mogelijk at te stemmen op de regionale of gemeentelijke zorgbehoefte.

Significant heeft samen met een projectgroep vanuit VWS het penvoerderschap ingevuld bij de totstandkoming van de handreiking, waarbij in acht gemeenten pilots zijn uitgevoerd om het gedachtengoed ook in de gemeentelijke praktijk toe te passen. Het programma is ondersteund door een brede begeleidingscommissie met daarin vertegenwoordigers vanuit gemeenten, koepelorganisaties, zorgaanbieders en VWS. De begeleidingscommissie heeft een waardevolle rol gespeeld om de inhoud van de handreiking aan te scherpen en op de doelgroep af te stemmen. Ook is een aantal externe experts gevraagd om het ontwikkelde gedachtengoed te toetsen en extern verder uit te dragen.

In de handreiking staan vier mogelijke inkoopprocedures zonder emvi-criterium (economisch meest voordelige inschrijving), aangevuld met voorbeelden vanuit de praktijk. Hieronder de belangrijkste aandachtspunten en voordelen op een rij:

✅ Inkoopprocedures die aansluiten bij het zorglandschap en het doel van een contract binnen een gemeente/regio
✅ Gesprekken tussen gemeenten en aanbieders gaan meer over de inhoud en kwaliteit van zorg
✅ Minder administratieve lasten voor gemeenten én aanbieders

Benieuwd naar de wetswijziging, handreiking en inkoopprocedures? Klik dan hier.