Menu
1252020
Nieuws

Mogelijke versoepeling aanbestedingsregels Sociaal Domein door Minister De Jonge

Minister De Jonge wil jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning uitsluiten van de aanbestedingsrichtlijnen. Hoewel dit een lang traject is, hebben gemeenten en (zorg)aanbieders nu al behoefte aan wat meer beweegruimte.

Om dit te kunnen bewerkstelligen, worden er pilots uitgevoerd met een aantal gemeenten om deze ruimte in de praktijk in kaart te brengen. Daarbij wordt er niet alleen gekeken naar een strikte uitvoering van de nieuwe wetgeving, maar ook naar het beter gebruiken van de ruimte die de aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten (SAS-procedure) biedt om aanbestedingen makkelijker vorm te geven. In dit verband mogen Significant Synergy en Significant Public de verschillende pilots begeleiden.

Beoogd resultaat
De resultaten uit de pilots worden vastgelegd in een handreiking waarin de gehanteerde aanbestedingsprocedures staan uitgewerkt. Gemeenten kunnen daar direct in de praktijk mee aan de slag.

Drie soorten pilots
Naar aanleiding van de eerste overleggen met gemeenten en experts, zijn er momenteel drie soorten pilots onderscheiden:

  1. Pilots met als doel een minimale hoeveelheid administratieve lasten tijdens het aanbesteden;
  2. Pilots met als doel meer ruimte voor dialoog en onderhandeling;
  3. Pilots met als doel innovatie samen met een aanbieder vorm te geven.


Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein
Inkoop en aanbesteden dragen bij aan het versnellen van de transformatie naar goede jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor de cliënt. Om het inkoopproces te verbeteren, werken gemeenten, aanbieders en het Rijk samen in een ondersteuningsprogramma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Lees hier meer over de uit te voeren pilots en het Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Irene Mulder