Menu
Rails g0467521e5 1920
Nieuws

Kies je voor inhuur van een persoon of inkoop van een dienst?

Vrijwel alle organisaties huren extern personeel in. Steeds vaker zien we dat deze organisaties veelvuldig afhankelijk zijn van een flexibele schil voor het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Vanwege deze afhankelijkheid is het logisch dat je bewust een afweging maakt in de wijze waarop je wil samenwerken met externe partijen en onder welke voorwaarden.

Kies je voor inhuur van een persoon of inkoop van een dienst?
Bij het inzetten van externe capaciteit is er een wezenlijk onderscheid tussen het inhuren van een persoon en het inkopen van een dienst. Echter is onze ervaring dat dit onderscheid niet altijd zo duidelijk wordt gemaakt of wordt ervaren. Dit komt onder meer door onbekendheid met deze verschillende vormen. Zo zijn voor het inkopen van een dienst andere kennis en vaardigheden nodig. Anderzijds is de keuze afhankelijk van beschikbare budgetten, of speelt de rechtmatigheid van de bestedingen een rol om opdrachten onder reeds bestaande raamovereenkomsten in te kopen. Het inkopen van een dienst - ook wel uitbesteden genoemd - wordt vaak gezien als iets groots en complex terwijl dit minder bewerkelijk is dan in eerste instantie wordt aangenomen.

Hoe stel je het onderscheid vast?
Hoe stel je nu op praktische wijze vast of er sprake is van de inhuur van een persoon of de inkoop van een dienst? Hierbij speelt het volgende een rol:

  • Wordt er gevraagd een product of dienst(-verlening) te leveren?
  • Wie is verantwoordelijk voor het resultaat?
  • Werkt de externe onder aansturing en verantwoordelijkheid (leiding en toezicht) van de opdrachtgever?
  • Op welke wijze wordt de dienst afgerekend; op basis van resultaat of inzet?

  Een beslisboom kan helpen om de interne organisatie te laten vaststellen of er sprake is van een inspannings- of resultaatsverplichting. Significant Synergy heeft hiervoor een beslisboom opgesteld. Indien u geïnteresseerd bent, stuur dan een mail naar info@significant.nl.

  Welke gevolgen heeft dit voor de uitvoering?
  Bij het inhuren van een persoon is sprake van een inspanningsverplichting. De externe partij heeft daarbij in beginsel geen prikkel om snel tot resultaat te komen. Men factureert de uren voor de inzet op basis van nacalculatie. Daarbij kan het inhuren van een persoon ook relatief duur zijn, aangezien de opdrachtgever ook de inefficiënte uren betaalt van de ingehuurde medewerker.

  Alternatief is het inkopen van een dienst waarbij een externe partij (of zzp’er) wordt gecontracteerd op basis van een resultaatsverplichting. Kenmerken hiervan zijn onder meer een duidelijk gespecificeerde opdracht, resultaatafspraken en een afgesproken opleverdatum. Efficiënt werken is hierbij belangrijk; de externe partij zal zelf een werkwijze en eventueel bemensing kiezen om binnen de gestelde termijn en het budget tot resultaat te komen. Hierdoor heb je als opdrachtgever betere grip op de kosten en worden risico’s rondom het te bereiken resultaat beperkt. Daarbij werkt de externe partij niet onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever waardoor de inhurende manager ook minder tijd kwijt is aan sturing. Als geen sprake is van een directe aansturingsrelatie handelt een externe (partij) meer onafhankelijk en kan dit leiden tot het sneller in beweging krijgen van veranderingen.

  Waarom is het belangrijk om onderscheid te maken tussen inhuur en uitbesteden?
  Het functioneren als ‘professioneel opdrachtgever’ zien wij steeds meer terugkomen op de strategie-agenda van een inkoopafdeling. Bewust zijn van het verleggen van risico’s ten aanzien van resultaat en hierop sturen is daarbij van belang. Het is de makkelijke weg om iemand in te huren op ‘de stoel’. Echter, als opdrachtgever ben je niet op alle punten de expert. Overweeg dan ook eens om enkel te gaan sturen op resultaat via het uitbesteden van opdrachten. Daarnaast blijft ook het inhuren van personen tot de mogelijkheden behoren, maar dan wel voor de opdrachten waar dit van meerwaarde is en aansluit op het type opdracht waar je externe capaciteit op wil inzetten.

  "Significant Synergy is de integrale inhuurspecialist voor de (semi-)publieke sector die adviseert over en begeleidt bij de professionalisering van de inhuurfunctie." Rémon van Buuren, senior consultant bij Significant Synergy

  Reageren op dit artikel?

  Stuur dan je reactie naar:

  Rémon van Buuren