Menu
Header landscape
Nieuws

Het dilemma tussen verlengen of hercontracteren

Wat is het effect van corona op de keuze om te verlengen of te gaan hercontracteren. Om deze vraag vanuit juridisch perspectief te benaderen gaan wij in gesprek met onze collega Nino Lopulalan. Nino is als (aanbestedings)jurist werkzaam bij ons bedrijf en werkt onder andere voor opdrachtgevers in het zorglandschap.

Nino geeft aan dat hij op dit moment regelmatig de vraag krijgt of het verstandig is te hercontracteren of dat lopende overeenkomsten juist verlengd mogen worden gezien de huidige situatie rondom het virus.


Lees het artikel over dit onderwerp op het Inkoperscafé.