Menu
Fredo2 0
Nieuws

Fredo Schotanus benoemd tot hoogleraar

Onze collega Fredo Schotanus wordt de nieuwe bijzonder hoogleraar Public Procurement aan de Universiteit Utrecht (UU). In deze rol gaat hij een belangrijke bijdrage leveren aan het inkooponderwijs en -onderzoek op academisch niveau. De leerstoel richt zich op de complexe vragen waar de publieke inkoop zich nu en in de komende jaren mee geconfronteerd ziet.

Tot vorig jaar was Jan Telgen hoogleraar publieke inkoop bij de Universiteit van Twente. Na zijn emeritaat bleef opvolging echter uit. De Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) wilde dat er schot in de zaak kwam en nam het initiatief om organisaties uit de publieke sector samen te laten werken om tot een nieuwe leerstoel te komen. En met het gewenste resultaat.

Inkoop in de publieke sector

De inzet en bijdrage van tien vooruitstrevende publieke organisaties maakten de leerstoel daadwerkelijk mogelijk: Ministerie van Defensie, Ministerie van BZK/DGOO, Ministerie van J&V, Gemeente Den Haag, Gemeente Amsterdam, Belastingdienst, Nationale Politie, UBR|HIS, UWV en Stichting Rijk.

Deze organisaties zorgen voor ondersteuning van de leerstoel én bieden Fredo en zijn studenten toegang tot deze grote organisaties voor onderzoek. Waardevolle input voor toekomstige inkopers en iedereen die straks uit hoofde van zijn functie zijdelings met het inkoopvak in de publieke sector te maken krijgt.

Op 28 januari 2019 ondertekenden Dick Geelen (NEVI Research Stichting), Siep Eilander (NEVI), Janneke Plantinga (Universiteit Utrecht) en Richard Lennartz namens genoemde organisaties een intentieverklaring voor de Leerstoel Public Procurement binnen de Universiteit Utrecht. Op korte termijn gaat Fredo Schotanus in Utrecht nu daadwerkelijk als bijzonder hoogleraar aan de slag.

Een mooie stap voor onze bevlogen collega Fredo. We zijn blij dat hij zijn rol als bijzonder hoogleraar straks combineert met zijn rol als adviseur bij Significant Synergy.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Fredo Schotanus