Menu
Significant-6_Desktop_2000x655
Nieuws

De beste marktpartij vastleggen? Gebruik de klantreis!

Hoe beschrijf je bij een aanbesteding van dienstverlening, waarbij klantbeleving centraal staat, het gewenste kwaliteitsniveau? En hoe vind je vervolgens de marktpartij die dat het beste kan leveren? Een goede manier om dat te doen is door gebruik te maken van de klantreis. De klantreis is bij uitstek geschikt om de beleving van een gebruiker visueel en concreet inzichtelijk te maken.

De klantreis staat centraal in een bredere aanpak om tot een beschrijving van het gewenste kwaliteitsniveau te komen. Die aanpak kent vier fasen:

  • Afbakening scope;
  • Identificeren doelstellingen;
  • In kaart brengen klantreis;
  • Vertalen naar eisen en wensen.

De aanpak vormt een uitstekende manier om de wensen van de organisatie inzichtelijk te maken. De markt kan hier goed mee uit de voeten en is op basis daarvan in staat een inschatting te maken van de gewenste kwaliteit van de dienstverlening. Door vervolgens ook een goed gunningsmodel te kiezen en zorgvuldig te beoordelen is het mogelijk een leverancier te selecteren die daadwerkelijk waarde toevoegt.

De klantreis hebben we onder andere succesvol toegepast bij de aanbesteding facilitaire diensten voor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Tehseen Khandwalla