Menu
Significant 30 Desktop 2000x655
Nieuws

Closing the Loop: kennisontwikkeling en -implementatie circulaire economie bij Rijkswaterstaat

Het consortium Closing the Loop gaat de komende jaren samen met Rijkswaterstaat aan de slag met kennisontwikkeling en -implementatie op het gebied van circulaire economie binnen de grond-, weg- en waterbouwsector. Samen met onze partners gaan wij ons bezighouden met de thema’s circulaire materialen, het meten en monitoren van circulariteit, programma- en strategieadvies en kennisdeling. Zo zetten wij gezamenlijk een volgende stap richting een circulair Rijkswaterstaat in 2030.

Circulair tenzij
Lange tijd is vanuit de overheid gekozen voor het adagium ‘de markt tenzij’. Wij geloven als Closing the Loop dat nu hetzelfde moet gelden voor circulariteit: tenzij het écht niet anders kan, moet circulariteit worden nagestreefd. Dit vergt verregaande samenwerking tussen overheid en markt om met elkaar de circulaire transitie een stap vooruit te geven.

We are Closing the Loop
Het consortium Closing the Loop bestaat binnen deze raamovereenkomst uit Economisch Instituut voor de Bouw, Nebest, GBN Groep, Berenschot, Antea Group en Significant Synergy. Met deze combinatie is de hele keten van aanbesteden, ontwerp, oplevering, onderhoud gedurende de levensduur en vervolgens van sloop tot hergebruik, binnen het consortium aanwezig. Zowel vanuit praktijkoogpunt als vanuit een meer theoretische, economische invalshoek.

Verregaande samenwerking
“We zien er naar uit om Rijkswaterstaat te ondersteunen om haar opgaven binnen de circulaire economie te gaan realiseren. Als partij binnen het consortium “Closing the Loop” zijn we er klaar voor!”, aldus Jan-Pieter Papenhuijzen, partner binnen Significant Synergy.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Bart de Haan