Menu
Significant-11_Mobile_1024x768
Nieuws

Artikel: Zonder emvi de beste aanbieders selecteren in het sociaal domein

Op 22 april 2021 is de ministerraad akkoord gegaan met het wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge om aanbestedingsprocedures voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning eenvoudiger in te richten. Wat voor effect heeft deze voorgenomen wetswijziging op de wijze waarop aanbieders worden geselecteerd in het sociaal domein? En is deze voorgenomen wetswijziging ook noodzakelijk om het potentieel van het SAS-regime in het sociaal domein te benutten?

Lees hier het hele artikel , geschreven door Frank Heuts en Nino Lopulalan.

Reageren op dit artikel?

Stuur dan je reactie naar:

Frank Heuts