Menu
Integriteit

Significant Groep is een advies- en onderzoeksbureau met uitgesproken specialisatie in de overheid. Voor onze opdrachtgevers beschouwen wij onszelf niet als buitenstaander, maar als een ‘onafhankelijke insider’. Als vertegenwoordiger van de overheid dienen wij het publieke belang en ons werk brengt een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee. Burgers moeten op de overheid kunnen vertrouwen en dus óók op ons. Onze rol als extern adviseur of onderzoeker brengt ons met veel mensen in contact, die ons vaak in alle openheid en vertrouwelijkheid inzicht geven in feiten, meningen en gedeelde inzichten. Wederzijds respect en integriteit vormen voor ons de basis van de samenwerking met onze opdrachtgevers

Integriteit komt bij Significant Groep tot uiting in onze principes, mensen, en cultuur. Integriteit is één van de zes principes waar Significant Groep voor staat: Vrijheid, Openheid, Diversiteit, Integriteit en Zorgzaamheid. Wij nemen deze principes zeer serieus: wij zullen geen opdrachten aanvaarden waarbij wij niet de gelegenheid krijgen om integer ons werk te doen. Het vertrouwen dat deze opdrachtgevers in onze integere roluitoefening stellen ‘komt te voet en gaat te paard’, is onze overtuiging. Daarom heerst er binnen Significant Groep vanuit het oogpunt van integriteit een zerotolerance-cultuur ten aanzien belangenverstrengeling.

Adviseren en samenwerken is mensenwerk. Voor ons begint integriteit dan ook bij de mensen die wij werven en selecteren, en het eigen ‘morele kompas’ dat zij meebrengen. Hierbij helpt onze scherpe positionering op de publieke sector sterk. Bij Significant Groep solliciteren vaak mensen die begrijpen en aanvoelen dat zij indirect voor de overheid gaan werken. Zij kiezen hier zeer bewust voor. Zodoende zijn zij doorgaans niet erg gericht op persoonlijk gewin of commerciële belangen. Zij willen er vooral intrinsiek toe doen voor de publieke zaak. Het is onze ervaring dat onze adviseurs integer handelen als ‘normaal’ beschouwen en goed ontwikkelde voelsprieten hebben voor niet-integer handelen. Wat integriteit betreft, gaat er bij ons dan ook veel goed ‘aan de voordeur’. Dat maakt ons echter niet minder waakzaam!

Een cultuur van integer handelen bouw je samen op. Er is hier een belangrijke rol weggelegd voor het leiderschap binnen Significant Groep: onze partners, directors, projectleiders en teamleiders geven het goede voorbeeld. Wij zien het als een voordeel dat al onze adviseurs en onderzoekers (100%) in loondienst zijn. Omdat wij onze collega’s zelf werven, selecteren, opleiden, begeleiden, leiden, beoordelen en belonen, zijn wij heel goed in staat om een collectieve cultuur van integer professioneel handelen te onderhouden.

Al de professionals van Significant Groep hebben via hun arbeidsovereenkomst getekend voor een taakinvulling conform onze zes principes, waaronder Integriteit. Daar waar sectorspecifieke codes bestaan, zoals Gedragscode Integriteit Rijk, of de NEVI-gedragscode voor inkoopopdrachten betrekken wij deze in het Onboardingstraject van nieuwe medewerkers, de opleidingsprogramma’s binnen onze Significant Academy en onze ‘Significant way of working’.

Significant Groep handelt in al haar opdrachten conform de vereisten ten aanzien van de AVG.

Vragen, opmerkingen of klachten op het gebied van Integriteit van Significant Groep kunnen worden gemaild aan onze Integriteitsfunctionaris Integriteit@significant.nl. Deze heeft net als onze Functionaris Gegevensbescherming, de twee Vertrouwenspersonen, de Personeelsvertegenwoordigingen en het Kwaliteitsteam een onafhankelijke positie binnen Significant Groep.