Menu
Significant 8 Desktop 2000x655
Mobiliteit

Voor aanbestedingen en concessiebeheer in het openbaar vervoer en doelgroepenvervoer

Significant Synergy ondersteunt vervoersautoriteiten met het voorbereiden en uitvoeren van aanbestedingen van ov-concessies en doelgroepenvervoer.

Wij adviseren opdrachtgevers uit de mobiliteitssector ook over de inrichting van het concessiemanagement, de energietransitie, het databeheer en de implementatie van concessies.

Vanaf de allereerste voorbereidingen van een nieuw contract kun je rekenen op onze ondersteuning. Zo begeleiden wij de vormgeving en uitvoering van de interactie met lokale belanghebbenden, organiseren marktconsultaties en helpen met het opstellen van diverse documenten. Denk daarbij aan het gehele bestek waaronder documenten als een nota van uitgangspunten of inkoopstrategie, het programma van eisen en het beschrijvend document vallen.

Maar er is meer. Wij begeleiden ook de uitvoering van de aanbesteding zelf, de beoordeling en de gunning. Hiervoor stellen wij bijvoorbeeld de nota's van inlichtingen en een proces-verbaal van beoordeling op. Onze opdrachtgevers maken gebruik van ons bijzondere rekenmodel: de Groene Cockpit. Dit handige rekenmodel berekent het kostenverschil dat ontstaat door de transitie van bijvoorbeeld dieselbussen naar elektrische bussen.

Tot slot begeleiden wij de implementatiefase en het inrichten van het concessie- of contractmanagement. Denk daarbij aan het inzichtelijk maken en herontwerpen van processen en het benoemen van rollen, taken en verantwoordelijkheden.

Bij Significant Synergy hebben wij een lange historie als het gaat om het uitvoeren van ov-aanbestedingen. Zo begeleiden we de provincie Zuid-Holland bij het aanbesteden van de volgende concessies: multimodale concessie Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem (DMG), busvervoer over de weg Zuid-Holland Noord (ZHN), treindienst Alphen aan den Rijn - Gouda (TAG), busvervoer over de weg Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee (HWGO) en het personenvervoer over water. Voor de Vervoerregio Amsterdam (VRA) hebben wij de aanbestedingen van alle concessies al meerdere keren ondersteund, zoals de concessies Zaanstreek, Waterland en Amstelland-Meerlanden. Andere opdrachtgevers zijn onder andere de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincies Noord-Holland, Zeeland, Overijssel en Gelderland. De MRDH hebben wij ook ondersteund bij procesgerichter en eenduidiger werken. Ook de provincie Noord-Holland begeleiden wij met het inzichtelijk maken van concessiebeheerprocessen. Tot slot hebben wij diverse gemeenten ondersteund met het aanbesteden van het doelgroepenvervoer.

Wij zetten ons steeds weer in om concessies te verbeteren en werken bijvoorbeeld met CROW-KpVV en zusterbedrijf Significant Insights aan het verbeteren van de OV-Concessiedatabase. Voor CROW-KpVV zijn wij ook actief in het organiseren van beter bestek dieptesessies, waaraan vervoerder en aanbestedende diensten deelnemen.

Wij doen ons werk altijd samen met de medewerkers van jouw organisatie. Zo ben je altijd nauw betrokken bij wat we doen. Hoe intensief onze werkzaamheden eruit zien hangt af van jouw ambities en wensen. Wij helpen je graag op weg.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met:

Bart de Haan