Menu
Significant-10_Desktop_2000x655
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Impact op de maatschappij, daar draagt inkoop aan bij

Een duurzamere wereld! Onze missie: organisaties helpen om duurzamere oplossingen uit de markt te vinden en te selecteren. En te laten zien hoe je dit praktisch kunt toepassen op je inkoopvraagstukken.

Producten of diensten van leveranciers dragen vaak voor een groot deel bij aan de impact die een organisatie maakt op haar omgeving. Om de ‘Sustainable Development Goals’ en de afgeleide klimaatdoelstellingen te bereiken moeten organisaties beter samenwerken met leveranciers en met hun ketens. Zo kan de CO2 die het afgenomen product of de afgenomen dienst veroorzaakt worden verminderd. Zo kun je door circulariteit grondstofverbruik voorkomen. En zo ontstaat door social return on investment (SROI) een eerlijker arbeidsmarkt.

Significant Synergy staat organisaties bij in de stevige uitdaging om maatschappelijke verantwoor-delijkheid in de inkoopfunctie te borgen. Dit doen we bijvoorbeeld door de aanbestedingskalender goed te structureren. En door in de aanbestedingen voldoende ruimte te nemen om de mogelijkheden die de markt te bieden heeft te verzilveren. Dat kan vaak al door een gedegen marktconsultatie. Maar ook onze ervaring op het vlak van innovatieve aanbestedingsprocedures draagt hieraan bij. Hiermee leiden wij organisaties vaak naar de gewenste samenwerkingen en resultaten.

Klimaatgericht en circulair inkopen vraagt om een vroege betrokkenheid van inkoop. Tegelijkertijd vraagt het vaak ook om een geheel andere aanpak in de aanbesteding zelf. Bij het thema duurzaamheid gaat het bijvoorbeeld om functionele specificaties, de toepassing van ‘total cost of ownership’ en gunningsmodellen. Dit hebben organisaties nodig om de mate van circulariteit, CO2 footprint en social return te beoordelen en verantwoording af te leggen over de behaalde resultaten.

Een greep uit onze ervaringen:

  • Circulariteit in de openbare ruimte en de inkoop van leveringen en diensten in de grond-, weg- waterbouw
  • Het ontwikkelen van het betonconvenant en ketensamenwerking in de totstandkoming van duurzaam beton als bijdrage aan de Green Deal
  • Organisatie van en expertise leveren in de expertondersteuning en het leernetwerk klimaatenveloppe
  • Toepassing van de CO2 prestatieladder in aanbestedingen van nieuwbouwprojecten
  • Onderzoek naar social return in de branches schoonmaak en catering en toepassing ervan in gunningsmodellen.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met:

Koen Spekreijse