Menu
Significant-10_Desktop_2000x655
Maatschappelijke Impact

Impact op de maatschappij, daar dragen wij aan bij

Ons doel? Sociale en duurzame netwerken en toeleveringsketens die innovatie stimuleren. Want wat een organisatie inkoopt en hoe zij dit doet, kan direct bijdragen aan de impact die zij maakt op haar omgeving.

Wij helpen organisaties om duurzamere oplossingen uit de markt te selecteren en om sociale verantwoordelijkheid te nemen. Hoe pakken wij dit aan? Door uit te gaan van samenwerking. Om de ‘Sustainable Development Goals’ en de afgeleide klimaatdoelstellingen te bereiken is samenwerking tussen organisaties en leveranciers met hun ketens essentieel. Zo kun je de CO2 uitstoot verminderen. Zo kun je door circulariteit grondstofverbruik voorkomen. En zo ontstaat door social return on investment (SROI) een eerlijkere arbeidsmarkt. Maar maatschappelijke impact zit niet alleen in duurzaamheid of SROI. Door professionele inkoop, ontstaat onder andere meer ruimte voor goed onderwijs, een veilige omgeving en betere zorg.

Wij fungeren als samenwerkingsspecialist en als netwerkspeler. Een die weet hoe je maatschappelijke thema’s vanuit de Sustainable Development Goals een plek geeft binnen inkoop, samenwerking en bedrijfsvoering. En vanuit deze doelen met onze expertise-, categorieteams en netwerkpartners de beste samenwerkingsoplossing voor jouw organisatie realiseert.

Een greep uit onze ervaringen: