Menu
Significant-37_Desktop_2000x655
Externe inhuur

Een passende strategie voor het inhuren van extern personeel

Vrijwel alle organisaties huren extern personeel in. Maar hoe borg je dat je in de huidige arbeidsmarkt de beste kandidaat vindt en voldoet aan alle wet- en regelgeving? Wij ondersteunen en begeleiden organisaties naar een volgende stap in de professionalisering van hun inhuurfunctie.

Onze kernactiviteiten
Significant is de integrale inhuurspecialist voor de (semi-)publieke sector. Dit betekent dat wij onze klanten ondersteunen bij het inrichten en uitvoeren van de inhuurfunctie, namelijk het:

  • Opstellen van een inhuurbeleid.
  • Adviseren over een passende inhuurstrategie.
  • De uitwerking van een inkoopstrategie en begeleiden van aanbestedingen.
  • Implementeren van contracten en een inhuuroplossing.
  • Uitvoeren van contractmanagement voor inhuurcontracten.

Wij richten ons niet enkel op inkoop maar hebben bij al onze opdrachten aandacht voor een eenduidig en efficiënt inhuurproces. Het minimaliseren van inhuurrisico’s -zowel arbeidsrechtelijk, juridisch als fiscaal- is daarbij een randvoorwaarde. Voornaamste doel is het borgen van de continuïteit van de inzet van externen met beheersing van de integrale kosten.

Wij zijn trots op de vele inhuurprojecten die wij de afgelopen jaren op dit gebied met succes hebben uitgevoerd. Dit deden we bij gemeenten, waterschappen, vervoer- en veiligheidsregio’s, de Rijksoverheid en bij instellingen binnen onderwijs en zorg. Een voorbeeld van enkele projecten vindt u terug op onze website.

Onze kernkwaliteiten

Significant Synergy is niet verbonden aan de markt van leveranciers en adviseert geheel onafhankelijk. Wij bieden een brede dienstverlening maar hebben geen commercieel belang bij de inhuuroplossing die u als organisatie kiest. Onze consultants beschikken over ervaring vanuit de leveranciersmarkt en zijn juist daarom goed in staat om uw organisatie te begeleiden bij een keuze voor de best passende inhuuroplossing.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met:

Rémon van Buuren