Menu
Significant-37_Desktop_2000x655
Externe inhuur

Een passende HR-strategie voor het inhuren van extern personeel

Welke keuzes maak je als organisatie voor je een opdracht uitzet voor de inhuur van personeel? Hoe realiseer je grip op de kwaliteit en de kosten van externe inhuur? Wij helpen bij het uitwerken van een passende HR-strategie.

De wereld van inhuur van derden is sterk in beweging. In toenemende mate maken organisaties gebruik van een flexibele schil om hun organisatie. Ze vergeven steeds vaker opdrachten voor uiteenlopende competentiegebieden op basis van detachering of uitbesteding .

Ook door nieuwe wetgeving heroverwegen veel organisaties de contractvormen en inkoopmethodieken die zij inzetten bij de inhuur van extern personeel. Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wil het kabinet werkgevers immers stimuleren werknemers sneller in vaste dienst te nemen. Welke gevolgen heeft dit voor jouw organisatie en de keuzes die je maakt? Dit is iets om mee te nemen in je inhuurstrategie.

De keuzes die je maakt (de wijze waarop je wilt gaan inhuren) hebben vervolgens ook impact op je eigen organisatie. Alle processen moeten immers zo worden ingericht dat je de gewenste inhuur ook daadwerkelijk kunt realiseren.

Kernexpertise

Voor ons is het onderwerp ‘externe inhuur’ een van onze kernexpertises. Dit betekent dat je - als je samenwerkt met Significant Synergy - te maken hebt met een ervaren organisatie die structureel opdrachten uitvoert in het domein van externe inhuur. Je kunt rekenen op een sparring partner die toegang heeft tot een hele batterij ervaren professionals en gegarandeerd op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op dit vakgebied.

We zijn zonder meer trots op de vele inhuurprojecten die wij de afgelopen jaren op dit gebied met succes hebben uitgevoerd. Dit deden we bij waterschappen, in veiligheidsregio’s, bij de Rijksoverheid en bij een instellingen binnen onderwijs en zorg.

Onze ervaring in het domein ‘externe inhuur’ richt zich onder meer op opstellen van een inhuurstrategie,de optimalisatie van het inhuurproces en het (Europees) aanbesteden van (raam)overeenkomsten voor inhuur van personeel.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met:

Rémon van Buuren