Menu
Cases

HAN maakt volgende stap op inkoopgebied

De Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) wilde graag een volgende stap maken op het gebied van inkoop. Significant Synergy geeft organisaties inzicht in de huidige- en gewenste vorm van de inkoopfunctie inclusief bijbehorende duurzaamheidsdoelstellingen. De HAN klopte daarom bij ons aan.

De HAN vroeg ons om advies over de HAN-brede processen van de inkoopfunctie. Om op deze vraag in te kunnen spelen kozen wij voor een uitgebreide documentanalyse, hielden wij een enquête en interviewden wij inkopers en contractmanagers. Tot slot hebben wij diverse ambitiesessies met de betrokken verantwoordelijken van de afdelingen gehouden.

Parallel hieraan doorliep de HAN met onze ondersteuning een ontwikkeltraject over de (werk)wijzen waarop de processen nu en in de gewenste situatie worden uitgevoerd. Dit traject doorliep de HAN zowel voor het inkoopproces als voor het contract- en leveranciersmanagement.

Bij het inkoopproces is vooral gekeken naar de taken, rollen en verantwoordelijkheden van tactische inkoop en naar de kwaliteitsborging en de benodigde tools en templates. Ook zijn de rechtmatigheidsrisico’s expliciet benoemd. Voor het contract- en leveranciersmanagement is gefocust op contractclassificatie, de indeling van het contractenportfolio en de benodigde CLM-bouwstenen.

Het HAN kon rekenen op een helder en concreet adviesrapport van Significant Synergy. Hierin hebben wij het verbeterpotentieel helder beschreven en in een plan van aanpak uitgewerkt hoe de ambitie van de HAN gerealiseerd kan worden. Wij keken hierbij vijf jaar vooruit.

Wil jouw organisatie ook de volgende stap maken op het gebied van inkoopprofessionalisering? Wij helpen je graag hierbij!