Menu
Significant-37_Desktop_2000x655
Cases

Regionale aanpassingen geboortezorg in Lelystad

Het afgelopen halfjaar ondersteunde Significant twee verloskundigenpraktijken uit Lelystad bij het realiseren van regionale aanpassingen in de geboortezorg. Het doel was om knelpunten die verloskundigen ervaren sinds het faillissement van het MC Zuiderzee te verminderen en (indien mogelijk) weg te nemen, in lijn met de Agenda voor de Zorg in Flevoland.

Op een viertal thema’s hebben wij de verloskundigen van deze praktijken ondersteund: toekomstbestendige financiering van de geboortezorg, evaluatie met de Regionale Ambulance Voorziening (RAV), passend vervoer voor kwetsbare zwangeren en zorg voor zwangeren met multiproblematiek. Allereerst verdiepten wij met de verloskundigen de knelpunten die zij ervaren en hun behoefte ten aanzien van de toekomst. Op basis van dit vertrekpunt, gingen wij aan de slag.

Zo faciliteerden wij onder andere de dialoog met zorgverzekeraars en de gezamenlijke zoektocht naar oplossingsrichtingen voor ervaren knelpunten ten aanzien van de financiering. Ook verkenden wij met de verloskundigen en de KNOV ideeën voor een bedrijfsvoering die de toeslag van zorgverzekeraars, voor het op afstand komen van een ziekenhuis, op termijn overbodig kunnen maken. Met de gemeente Lelystad realiseerden wij dat de taxiregeling voor kwetsbare zwangeren die geen passend vervoer kunnen organiseren ook in 2021 wordt voortgezet. Met zowel de RAV en Veilig Thuis (VT) evalueerden wij op basis van casuïstiek. Respectievelijk werden daarmee werkafspraken opgefrist om goede samenwerking te blijven faciliteren met de ambulancevoorziening en nieuwe afspraken gemaakt ter ondersteuning van het veilig melden bij VT. Ook verkenden wij met de verloskundigen de alternatieven voor een POP-poli (een poli voor vrouwen met psychische of psychiatrische problemen die zwanger willen worden of zwanger zijn). Onder andere werd duidelijk dat de ondersteuning door het maatschappelijk werk in de eerstelijn essentieel is in de begeleiding van zwangeren met multiproblematiek.

Naast concrete oplossingen en verbeteringen op de knelpunten zijn de verloskundigen beter in positie gekomen: zij zijn beter in staat hun behoefte onder woorden te brengen en samenwerking met ketenpartners op te pakken. Vanuit een constructieve houding bouwen de praktijken verder aan toekomstbestendige eerstelijns geboortezorg in Lelystad.

Meer informatie?

Neem contact op met Irene Lapajian.