Menu
Significant-25_Desktop_2000x655
Cases

Rechtmatig inhuren van personeel bij Vervoerregio Amsterdam

Personeel rechtmatig inhuren en daarbij grip houden op de processen en kosten is voor veel organisaties geen sinecure. Je moet continue rekening houden met de vele contractvormen, inhuuroplossingen en veranderende wet- en regelgeving. De inhuurspecialisten van Significant Synergy kunnen dan uitkomst bieden. Zo hielpen wij ook de Vervoerregio Amsterdam.

De Vervoerregio Amsterdam is een projectorganisatie die gebruik maakt van een flexibele schil. De organisatie huurt op grote schaal personeel in via derden of schakelt zzp’ers in. Elke afdeling beschikt hiervoor over een eigen netwerk van professionals voor het plaatsen van inhuuropdrachten. De Vervoerregio heeft de keuze gemaakt op inzet van externen die gerelateerd zijn aan de projecten Europees aan te besteden. Significant Synergy heeft deze aanbesteding voorbereid en uitgevoerd.

Bij het opstellen van een vraaganalyse zijn de scope van de aanbesteding en de doelstellingen vastgesteld. De aanbodanalyse gaf inzage in hoe de markt is georganiseerd en wat marktpartijen kunnen bieden, nu en in de toekomst. Onze inhuurspecialisten vertaalden dit naar een oplossing die grip gaf op de processen en rekening hield met de rechtmatigheid van de inzet van externen.

De aanbesteding resulteerde in drie raamovereenkomsten: ingenieursdiensten, (beleids-)adviesdiensten en projectmanagementrollen. Deze overeenkomsten bieden de contractanten voldoende flexibiliteit om bij elke inhuurvraag maatwerk te bieden. Ook is er een onderscheid gemaakt tussen opdrachten op basis van resultaat en op basis van inspanning. De Vervoerregio kan zo de kosten bij inhuur beheersbaar maken.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Rémon van Buuren