Menu
Significant-43_Desktop_2000x655
Cases

Professionalisering inkoopfunctie

Amarant ontdekte dat er winst te behalen is uit het beter inrichten van de inkoopfunctie. Significant Synergy begeleidt Amarant in dit traject.

De doorontwikkeling van de inkoopfunctie draagt bij aan een betere ondersteuning van het primaire proces: zorg verlenen. Significant Synergy ondersteunt zorgaanbieders bij professionaliseringstrajecten in de volle breedte, van strategievorming tot uitvoering. Dat doen we ook bij Amarant.

Na het doorlichten van de inkoopfunctie merkte Amarant dat er winst te behalen is ten opzichte van de huidige inrichting en het functioneren van de inkoopfunctie. Daarom zijn we een professionaliseringtraject gestart dat zich niet beperkt tot strategie en governance, maar waarin we ook kijken naar het inrichtingsvraagstuk en het doorlopen van inkooptrajecten.

Significant Synergy begeleidt Amarant in dit uitgebreide professionaliseringstraject. We ondersteunen de manager inkoop bij het opstellen van uitgangspunten voor het inrichten van de inkoopfunctie. Hierbij maken we taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van betrokkenen inzichtelijk. Ook stellen we ‘quick wins’ vast, begeleiden inkooptrajecten en helpen Amarant bij het implementeren van borgingsmaatregelen om de goede resultaten vast te houden.