Menu
Significant-37_Desktop_2000x655
Cases

Opstellen inhuurstrategie en implementatie inhuurdesk

“Hoe kunnen we meer grip krijgen op de inhuur van ons extern personeel?” We zochten dit haarfijn uit voor het Waterschap Vallei en Veluwe.

Bij inhuren van personeel spelen vaak verschillende belangen van de diverse stakeholders. Voor het doelmatig inhuren van personeel is een inhuurstrategie waarin je al deze belangen met elkaar verbindt onontbeerlijk. Significant Synergy begeleidde dit proces voor het Waterschap Vallei en Veluwe.

Het Waterschap Vallei en Veluwe is een organisatie in het publieke domein die externen inhuurt als de reguliere capaciteit en bezetting onvoldoende blijken te zijn. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om ziektevervanging, specifieke deskundigheid bij projecten en/of om opvang piekbelastingen. Het Waterschap vroeg ons een inhuurstrategie op te stellen voor de inhuur van extern personeel, omdat zij hier meer grip wilde krijgen.

Om tot een passende inhuurstrategie te komen hebben we samen met een projectgroep en met de stakeholders van het Waterschap Vallei en Veluwe de huidige en gewenste situatie in kaart gebracht. En onderzocht hoe een gewenste situatie geïmplementeerd kan worden. De projectgroep bestond uit medewerkers van verschillende afdelingen van het Waterschap.

We organiseerden meerdere workshops om het gewenste resultaat te bereiken; een heldere inhuurstrategie. We hebben deze strategie uitgewerkt in een adviesrapport met vijf concrete aanbevelingen en in een implementatieplan. Een aanbeveling was bijvoorbeeld om een inhuurdesk met een centraal regiepunt voor alle inhuurvraagstukken te implementeren.

De directie heeft het adviesrapport goedgekeurd en besloten om ook alle aanbevelingen te laten implementeren door Significant Synergy. En daar zijn we trots op. Want wat is er nu fijner dan je aanbevelingen ook in de praktijk te mogen brengen?

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Rémon van Buuren