Menu
Significant-17_Desktop_2000x655
Cases

Schoonmaakaanbesteding enkel gegund op kwaliteit

Er worden jaarlijks zo’n tweehonderd schoonmaakaanbestedingen gepubliceerd, waar vaak veel geld in omgaat. Hoe zorg je er dan voor dat de markt scherp blijft? Dat inschrijvingen ook echt op maat zijn? En dat de beloofde dienstverlening wordt waargemaakt? De Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel schakelde Significant Synergy bij deze zoektocht in.

Om de juiste dienstverlening te krijgen moet het voor iedereen duidelijk zijn wat je als organisatie wilt bereiken. Wat is het doel van je aanbesteding? Wat is écht belangrijk? Dat zijn de vragen die tijdens het opstellen van de aanbestedingsstrategie centraal moeten staan. Daarbij maakt juist het menselijke aspect in de dienstverlening het verschil.

Maar hoe verwoord je zoiets in aanbestedingsdocumenten bij dienstverlening waarbij de prijs normaliter onder druk staat? En hoe laat je zien dat je dit écht belangrijk vindt? Dit kun je misschien duidelijk maken door de wegingsfactoren van de gunningscriteria, maar behaal je dan het gewenste resultaat? Dit vroeg ook de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOADA) zich af. Deze stichting telt maar liefst 22 openbare basisscholen in de Amsterdamse stadsdelen Centrum en Zuid. Significant Synergy mocht deze aanbesteding begeleiden.

Focus op kwaliteit

Het doel van OOADA bij hun schoonmaakaanbesteding was niet om kosten te besparen, maar om een kwalitatief goede dienstverlening en tevreden schoonmaakmedewerkers te krijgen. Kortom, prijs was geen gunningscriterium. De focus lag op kwaliteit. Om de expertise van de inschrijvers op dit vlak tot zijn recht te laten komen koos OOADA op ons advies voor de RADAR methodiek. Deze methode vertaalt de geformuleerde doelstellingen naar de gunningscriteria (wat). Vervolgens is het aan de inschrijver om aan te geven ‘hoe’ (prestaties) hij die doelstellingen realiseert. Daarnaast onderbouwt de inschrijver met bewijs uit bijvoorbeeld eerdere opdrachten hoe hij zijn beloftes kan waarmaken. Dit maakt de inschrijving concreter, meer resultaatgericht én beter te beoordelen.

Het contract van OOADA met een nieuw schoonmaakbedrijf is inmiddels ondertekend en de implementatie is begonnen. Een mooie start van de nieuwe dienstverlening waarbij vooral de mens en de kwaliteit centraal staan.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Eric Desmet