Menu
GOAL PLAN SUCCESS png
Cases

Schoonmaakaanbesteding enkel gegund op kwaliteit met behulp van RADAR methode

Er worden jaarlijks rond de 200 schoonmaakaanbestedingen gepubliceerd, waar doorgaans veel geld in omgaat. Hoe zorg je er dan toch voor dat de markt scherp blijft? Dat de inschrijvingen die je ontvangt op maat geschreven zijn voor de aanbestedende partij? En dat je uiteindelijk de dienstverlening krijgt, zoals beloofd?

Om de juiste dienstverlening te krijgen, moet het voor iedereen duidelijk zijn wat je wilt bereiken. Wat is het doel van de aanbesteding? En wat is écht belangrijk? Dat zijn de vragen die tijdens het opstellen van de aanbestedingsstrategie centraal staan. Het antwoord op deze vragen is het menselijke aspect.

Maar hoe verwoord je dit in de aanbestedingsdocumenten bij dienstverlening waarbij prijs normaliter onder druk staat? En hoe laat je zien dat je dit écht belangrijk vindt? Natuurlijk kan je dit duidelijk maken door de wegingsfactoren van de gunningscriteria. Maar behaal je dan het gewenste resultaat? Het doel van deze aanbesteding was niet om kosten te besparen, maar om een goede kwaliteit en tevreden schoonmaakmedewerkers te krijgen. Kortom, prijs is geen gunningscriterium.

De focus was op de kwaliteit gezet, maar wat nu? Om de expertise van de inschrijver tot zijn recht te laten komen heeft Openbaar Onderwijs aan de Amstel gekozen voor de RADAR methodiek[1]. Deze methode vertaalt de geformuleerde doelstellingen naar de gunningscriteria (wat). Vervolgens is het aan de inschrijver om aan te geven ‘hoe’ (prestaties) hij die doelstellingen realiseert. Daarnaast onderbouwt de inschrijver met bewijs uit bijvoorbeeld eerdere opdrachten dat hij zijn beloftes kan waarmaken. Dit zorgt ervoor dat de inschrijving concreter en resultaatgerichter is. Hierdoor is die beter te beoordelen.

Afgelopen week is het contract met de nieuwe partij ondertekend en kan de implementatie beginnen. Een mooie start van de nieuwe dienstverlening waarbij vooral de mens en de kwaliteit centraal staan. Wij kijken terug op een goede en prettige samenwerking!

[1] https://www.consultancy.nl/nieuws/9814/significant-radar-alternatief-voor-gebruik-evmi-criteria

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Eline Donders