Menu
Cases

Ontwikkeling partnership in de zorg voor Maxima Medisch Centrum

Hoe ontwikkel je een samenwerking tot een echt partnership? Significant Synergy ondersteunt het Maxima Medisch Centrum (MMC) bij het ontwikkelen van een partnership met strategische leveranciers. Zo hielpen wij hen om tot een nauwere samenwerking te komen met hun ICT-leverancier.

Het traject startte met het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen; het MMC en hun ICT-leverancier. Dit verduidelijkte de meerwaarde van het partnership voor beide partijen.

In de overeenkomst kwamen onder andere de scope van het partnership, de principes met betrekking tot houding en gedrag en de doelstellingen aan bod. Ook is de win-win voor beide partijen expliciet benoemd.

Significant Synergy heeft het proces om tot dit partnership te komen van a tot z begeleid. De samenwerkingsovereenkomst is ook door beide partijen ondertekend. Afgesproken is dat het partnership in de toekomst periodiek door ons wordt geëvalueerd.

De ontwikkeling van een samenwerking naar een partnership vraagt commitment van alle betrokken partijen