Menu
Cases

Normenkader voor rechtmatige inkoop geeft duidelijkheid

Hoe bepaal je of een inkooppakket rechtmatig is en daarmee dus eventueel aanbesteed moet worden? Dit is voor veel inkopers een belangrijke, maar soms ook moeilijke opgave. Dit vraagstuk speelde ook bij de gemeente Hengelo. Daarom heeft Significant Synergy samen met de gemeente een normenkader rechtmatigheid ontwikkeld. Dit geeft duidelijkheid.

Het normenkader rechtmatigheid biedt structuur en duidelijkheid over de afwegingen die binnen de gemeente noodzakelijk zijn in het tactische inkoopproces. Aan de hand van een aantal duidelijke stappen wordt richting gegeven aan bijvoorbeeld homogeniteit en opeenvolgende of continue uitgaven. Door dit te koppelen aan het inkoopvolume (per inkooppakket) wordt bovendien een toetsingsoordeel gegeven.

Dit normenkader is allereerst toepasbaar voor de interne organisatie. Het helpt de gemeente om te beoordelen of er sprake is van een Europese aanbesteding of niet. Daarnaast geeft het kader handvatten om extern toe te passen en op basis hiervan bijvoorbeeld met de accountant in gesprek te gaan over rechtmatigheid. Het normenkader helpt dus een eenduidig en structureel te onderbouwen lijn over rechtmatigheid te bepalen.

De gemeente wil dit normenkader nu voor iedereen die er binnen de gemeente mee moet werken beschikbaar maken. Daarom wordt er een applicatie ontwikkeld waarmee deze informatie snel en laagdrempelig beschikbaar komt.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Eric Desmet