Menu
Significant-37_Desktop_2000x655
Cases

Meer Beeld en Geluid bij onze inkoopdienstverlening

Ben je op zoek naar een partij die je kan helpen om je inkoopfunctie in te richten, te professionaliseren en verder uit te bouwen? De inkoopexperts van Significant Synergy kunnen je daarbij ondersteunen. Dat doen wij ook bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Onze uitdaging is om steeds opnieuw te bekijken wat hier precies voor nodig is. Dat doen wij in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever en met een heel team van collega’s. Dat houdt ons flexibel én scherp.

In 2017 voerden wij op verzoek van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (afgekort Beeld en Geluid) een audit uit over hun inkoopfunctie. Die zogenaamde QuickScan gaf de opdrachtgever inzicht in de inkoopprestaties van de organisatie. Naar aanleiding hiervan startte Beeld en Geluid in 2018 met een speciaal programma om de inkoopfunctie verder te organiseren en professionaliseren.

Structurele ondersteuning

De eerste stap was het beter op de kaart zetten van de inkoopfunctie bij het management. Ook bleek de tijd rijp om het inkoopbeleid te vernieuwen, een spendanalyse uit te voeren en een inkoopkalender te ontwikkelen samen met een nog een aantal andere templates en tools zoals een dashboard. Significant Synergy mag Beeld en Geluid op structurele basis bij deze professionaliseringsslag ondersteunen. Ook nu de belangrijkste zaken op orde zijn en er tijd en ruimte is om zaken verder door te ontwikkelen.

Vast en flexibel team

Twee van onze consultants zijn vast aanspreekpunt voor de inkoopafdeling van Beeld en Geluid, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Omwille van de continuïteit en zichtbaarheid is er ieder maandag en dinsdag minimaal één van deze twee consultants op locatie in Hilversum aanwezig. Zo kunnen wij snel en eenvoudig inspelen op allerlei lopende zaken en vraagstukken, kwaliteit leveren waar nodig én zijn wij heel flexibel in ons dienstverlening.

Wij adviseren de organisatie bijvoorbeeld over inkoopbesturing, fungeren als vraagbaak bij aanbestedingsissues en mee te denken over inkoopstrategieën. Waar nodig verzorgen wij daarnaast vanuit Significant Synergy ook trainingen over bijvoorbeeld Europees aanbesteden, adviseren over rechtmatigheid en ondersteunen het inkoopteam van Beeld en Geluid bij diverse gesprekken.

Expertise op deelgebieden

Wanneer er specifieke of complexe vragen zijn, schakelen de twee ‘vaste’ consultants met de interne organisatie. Wij bekijken dan per vraag wat er nodig is om toch het gevraagde antwoord te kunnen geven. Daarvoor maken wij dan binnen Significant Synergy gebruik van de expertise van collega’s die gespecialiseerd zijn in bepaalde deelonderwerpen. Bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteitsmanagement, juridische ondersteuning, inhuur van uitzendkrachten en Europese Aanbestedingen van bijvoorbeeld hardware en ICT.

Ervaringen

Niels van Bruggen is een van de twee vaste consultants. Wat Niels zijn ervaringen zijn bij Beeld en Geluid? “In het begin was het voor ons best even zoeken hoe wij het inkoopteam bij Beeld en Geluid zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Maar inmiddels weten wij aardig goed wat er nodig is om de inkoop zo optimaal mogelijk in te richten. Wij hebben te maken met een leergierig, enthousiast en vooruitstrevend inkoopteam. De leden van dit team krijgen de ruimte en kansen binnen Beeld en Geluid om hun inkoopfunctie te optimaliseren. Wij merken op dat in het afgelopen jaar niet alleen de collega’s van inkoop zijn gegroeid in hun kunnen, maar ook dat collega’s hen steeds beter weten te vinden en raadplegen.”

“Wij vinden het belangrijk dat de opdrachtgever meegroeit op inkoopgebied.”

Wij nemen de inkopers van Beeld en Geluid altijd mee in de verschillende mogelijkheden die er zijn, zoals bij de gunningsmethodieken. Ook delen wij actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld door middel van een workshop. Als laatst coachen wij on the job het inkoopteam.

Over Beeld en Geluid

Beeld en Geluid is een inspirerende, creatieve en toegankelijke ontmoetingsplek voor professionals en particulieren; online, in het museum en op locatie. Als een van de grootste archieven ter wereld bewaren zij diverse soorten media, zoals radio- en televisieprogramma’s, video(games), geschreven pers, politieke prenten, gifjes, websites en objecten. Beeld en Geluid is één van de autoriteiten die objectief het Nederlandse medialandschap in kaart brengt en actuele ontwikkelingen benadert vanuit media-historisch perspectief. Deze maatschappelijke functie uit zich via diverse activiteiten (van conservering tot presentatie en van levering tot interpretatie). Dit zorgt voor uiteenlopende en vaak verrassende inkoopvraagstukken.