Menu
Significant-27_Desktop_2000x655
Cases

Marktonderzoek: meer dan een feitenbasis voor de strategie

De strategieperiode van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) loopt ten einde. Met de komst van een gedeeltelijk vernieuwd management en een nieuwe bestuurder wil ZONL vooruitkijken. Als eerste stap op weg naar een nieuwe meerjarige organisatiestrategie heeft ZONL behoefte aan een marktonderzoek waarin zoveel mogelijk feiten op tafel komen te liggen als basis voor zo’n strategie. Significant werd benaderd voor deze opdracht vanwege onze onderzoeks- en organisatieadvies expertise in combinatie met kennis van het zorgveld.

Wij brachten met het marktonderzoek in kaart hoe de toekomst van zorg de zorgorganisatie gaat raken, schetsten de verwachte ontwikkeling van demografie en maakten prevalentiecijfers en de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel inzichtelijk. Daarnaast brachten wij het regionale concurrentieveld en samenwerkingsrelaties in beeld. Ook spraken wij met bestuurders van enkele partnerorganisaties over het toekomstige zorglandschap en de rol die zij hierin weggelegd zien voor ZONL. Wij geven in een prettig leesbaar en visuele rapportage vijf actuele thema’s mee aan ZONL waarmee zij in najaar 2020 aan de slag gaat bij het ontwikkelen van haar meerjarenstrategie 2021-2024. Dit zijn:

  1. Maatschappelijke opgave in de polder: antwoord geven in het spanningsveld tussen `concentratie van specialistische zorg’ en `zorg dichtbij’
  2. De meerwaarde van het brede dienstenpakket van ZONL: hoe leg je uit?
  3. Hoe behoudt ZONL marktaandeel en realiseert ZONL haar strategische doelen in een speelveld van concurrentie en samenwerking?
  4. Een tekort aan handen in de toekomst: hoe ga je ermee om? Hoe bereid je je erop voor?
  5. Het belang van informatie, rendement en sturing daarop

Opdrachtgever Albert Hilvers, bestuurder van ZONL, werpt na afloop van het traject een optimistische blik op de toekomst: “Wij willen jullie namens ZONL hartelijk danken voor dit geweldige document. Significant heeft ons met een enorme diepgang geholpen bij het ordenen, uitzoeken en feiten verzamelen. Dit gaat ons echt verder helpen. Wij nemen de vijf thema’s integraal over en geven daarmee richting aan het proces en invulling van de meerjarenstrategie.”

Reageren op deze case? Stuur dan je reactie naar: Garrit Schumacher - senior adviseur zorg - Marktteam Zorg