Menu
Significant-27_Desktop_2000x655
Cases

Handreiking strategieën voor zorgverkoop

Significant Synergy stelde in opdracht van ActiZ een handreiking op die zorgorganisaties helpt bij een strategische oriëntatie op zorgverkoop. Hoe kan een zorgaanbieder zich beter en gedifferentieerder positioneren richting zorginkopende partijen en cliënten? De handreiking gaat in op deze vraag en is hiermee een hulpmiddel voor zorgorganisaties om (nieuwe) mogelijkheden voor de zorg aan ouderen beter over te brengen.

Na een introductie over veranderingen in de zorg voor ouderen, gaat de handreiking uitgebreid in op strategieën voor betere zorgverkoop richting de inkoper. Samenwerking tussen de zorgaanbieder en de zorginkoper, maar ook tussen zorgaanbieders en zorginkopers onderling, is hierbij van groot belang. De handreiking bevat een schaakbordmodel dat aanbieders kan helpen bij het opstellen van zorgverkoopstrategieën. Na diverse voorbeelden van strategieën en verschillen per inkoopregime uit te lichten, gaat de handreiking in op betere zorgverkoop richting de cliënt. Hoe kunnen zorgaanbieders zich beter en gedifferentieerd kunnen positioneren richting de cliënt? Tot slot wordt ingegaan op betere afstemming in de zorgketen.


Klik hier om de handreiking te downloaden.