Menu
Amsterdam 2799491 1280
Cases

Gemeente Amsterdam benut inzichten vanuit andere publieke inkoopstelsels

Binnen de gemeente Amsterdam is begin 2019 een verbetertraject gestart om de toenemende onrechtmatigheid een halt toe te roepen en de werking van het huidige inkoopstelsel tegen het licht te houden. Op initiatief van de aangestelde verandermanager zijn daartoe diverse onderzoeken uitgevoerd, zowel intern als extern.

Een van externe onderzoeken betreft een uitgevoerde benchmark naar inkoopstelsels van vergelijkbare organisaties. Significant Synergy heeft dit onderzoek uitgevoerd en onderzocht inkoopstelsels (en het ontwikkelstadium) van een achttal vergelijkbare organisaties in het publieke, semi-publieke en private domein. De onderzochte organisaties zijn de gemeenten Den-Haag en Eindhoven, Rijkswaterstaat, Defensie, UWV, Nederlandse Spoorwegen, Essent en Signify.

Verschillen en overeenkomsten zijn in kaart gebracht alsmede de achterliggende redenen voor de organisaties om het inkoopstelsel op de betreffende wijze vorm te geven. Vervolgens zijn aanbevelingen uitgebracht aan de gemeente Amsterdam om het inkoopstelsel te verbeteren.

De aanbevelingen zijn meegenomen in het rapport “Uitkomsten onderzoek werking inkoopstelsel Amsterdam: Van tijdelijke focus op onrechtmatigheid naar duurzame inzet op doelmatigheid”, dat op 5 mei 2020 door het College is vastgesteld.

Dit rapport is te downloaden via:

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/8744048/1/2__Uitkomsten_onderzoek_werking_inkoopstelsel_Amsterdam.”


Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Jan-Pieter Papenhuijzen