Menu
Significant-43_Mobile_1024x768
Cases

Evaluatie van de aanbesteding ingenieursdiensten Rijkswaterstaat

Significant draagt dagelijks bij aan het verbinden van markt en overheid en het stimuleren van effectieve samenwerkingsoplossingen. Voor Rijkswaterstaat hebben wij in 2017 een evaluatie gedaan naar de aanbesteding ingenieursdiensten.

Achtergrond
Het aanbesteden van ingenieursdiensten verloopt via een speciale raamovereenkomst: de samenwerkingsovereenkomst ingenieursdiensten (SO3). Rijkswaterstaat heeft hier in totaal 32 partijen voor gecontracteerd. De aanbesteding zelf liep vertraging op. Door onder meer ingediende bezwaren, een herbeoordeling en een kort geding heeft de aanbestedingsprocedure in totaal bijna twee jaar geduurd. Dat was een lastig traject voor alle betrokkenen.

De vraag
Een goede samenwerking met ingenieursbureaus is voor Rijkswaterstaat cruciaal om invulling te geven aan het primaire proces. Daarom was er een grote wens om te leren van de aanbesteding en het gehele traject te laten evalueren door een onafhankelijke partij. Significant heeft deze evaluatie uitgevoerd. Daarbij konden alle deelnemers, dus ook de bureaus die zijn afgevallen, vrijuit hun mening geven over wat er in hun ogen goed en fout ging.

De evaluatie was erop gericht om verbeterpunten in kaart te brengen voor toekomstige aanbestedingen van raamovereenkomsten en inzichten te verkrijgen voor het optimaal vormgeven van de samenwerking tijdens de uitvoeringsperiode.

Wat hebben we gedaan?
Significant heeft in 2017 in totaal 23 interviews afgenomen bij zowel ingenieursbureaus als bij de direct betrokkenen vanuit Rijkswaterstaat. De bevindingen en verbeterpotentieel zijn uitgewerkt in een bijgevoegde eindrapportage. De resultaten zijn tijdens een plenaire fysieke bijeenkomst aan de geïnterviewden gepresenteerd en ook besproken met de aanwezigen vanuit de ingenieursbureaus en Rijkwaterstaat. Alle aanbevelingen zijn toegevoegd aan de eindrapportage en beiden voldoende handvatten voor het professioneel in de markt zetten van een volgende raamovereenkomst voor ingenieursdiensten.

Rijkswaterstaat heeft diverse aanbevelingen meegenomen in de nieuwe aanbesteding van een Samenwerkingsraamovereenkomst (SROK) ingenieursdiensten die in 2021 gepubliceerd is.

De eindrapportage die Significant heeft opgeleverd is hier te lezen. Vervolgens is in een achtergrondartikel van het online magazine Rijkswaterstaat & vanuit RWS gereflecteerd op de uitgevoerde evaluatie.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Jan-Pieter Papenhuijzen