Menu
Cases

Een rechtmatige, eenduidige en efficiënte inhuurstrategie voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens vijftien gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Onze consultants stelden samen met de veiligheidsregio een rechtmatige, eenduidige en efficiënte inhuurstrategie op.

Wat was de opdracht?
De VRR zet inhuurkrachten in als tijdelijke uitbreiding van de eigen formatie of wanneer specifieke expertise binnen de eigen organisatie niet beschikbaar is. De inhuurbehoefte binnen het kader van dit project is breed en heeft onder andere betrekking op professionals op het domein van ICT, financieel, juridisch, HR en communicatie.

De veiligheidsregio maakt gebruik van verschillende wervingskanalen waaronder inhuren via detacheerders en het eigen netwerk van de inhurende managers. Daarnaast gebruikt VRR een dynamisch aankoopsysteem voor specifieke functies. Inhurende managers volgen bij elke inhuuraanvraag zelf het inkoopbeleid van VRR voor het inhuren van personeel of de afdeling inkoop ondersteunt hierbij. Het huidige inhuurproces binnen VRR is daarmee niet eenduidig, complex en minder efficiënt.

Significant Synergy is gevraagd om samen met VRR een inhuurstrategie vast te stellen om het inhuurproces doel- en rechtmatig uit te voeren. VRR wenst de marktwerking bij inhuur te stimuleren en te beschikken over een centraal overzicht van inhuurgegevens om meer grip te krijgen op het inhuurproces. Het beheersen van inhuurrisico’s is een randvoorwaarde, aangezien de uitgaven moeten voldoen aan regelgeving omtrent aanbesteden.

Wat hebben we gedaan?
Bij aanvang formeerden wij een projectteam samen met vertegenwoordigers vanuit de afdelingen HR, inkoop en communicatie. Significant Synergy zette een digitale enquête uit onder inhurende managers en andere belanghebbenden die zijn betrokken bij het inhuren van personeel. De resultaten uit de enquête zorgden ervoor dat VRR meer inzicht kreeg in de knelpunten bij het huidige inhuurproces. Bovendien gaven de enquêteresultaten een helder beeld van de wensen van inhurende managers rondom de zoektocht naar en selectie van geschikte kandidaten.

Aan de hand van interviews bespraken we de resultaten met budgethouders van de verschillende afdelingen. De projectgroep startte vervolgens met het selecteren van passende inhuurmodellen voor VRR. Hierbij besteedde de projectgroep vooral aandacht aan de manier waarop de markt van inhuurdienstverleners is georganiseerd. En hoe je geschikte, schaarse kandidaten voor inhuuropdrachten bij VRR kunt bereiken. In een werksessie selecteerde de stuurgroep de meest belangrijke criteria voor de organisatie van het inhuurproces van VRR. Vervolgens stelden we aan de hand van deze criteria de inhuurstrategie en het inhuurmodel op. Tenslotte heeft de stuurgroep een keuze gemaakt in welke mate VRR het inhuurproces uitbesteedt, dan wel zelf kennis en kunde opbouwt hierover.

Wat is het resultaat?
De adviesrapportage van Significant Synergy werd positief ontvangen door de stuurgroep, die voor een complexe afweging stond. Significant Synergy lichtte de verschillende mogelijkheden toe, waardoor het mogelijk was de afweging goed te maken. En deze vervolgens voor akkoord voor te leggen aan de Directieraad van VRR. De rapportage geeft onder meer inzicht in het inhuurmodel dat het beste past bij de inhuurbehoefte en -doelstellingen van VRR en de afwegingen hierbij. Het advies beschrijft welke stappen VRR moet doorlopen om het nieuwe inhuurmodel te implementeren. Om de gekozen inhuuroplossing te realiseren, doorloopt VRR een aanbestedingsprocedure. Ter ondersteuning van dit proces stelden onze consultants samen met de projectgroep een programma van eisen en wensen op.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Rémon van Buuren