Menu
Cases

Een passende inhuurstrategie- en aanbesteding voor CBR

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) is een landelijke, aanbestedingsplichtige organisatie met zo’n 1.200 eigen medewerkers en meer dan 400 externen. Deze medewerkers leveren dagelijks een significante bijdrage aan de verkeersveiligheid en individuele mobiliteit in Nederland. Zo zijn zij verantwoordelijk voor het beoordelen van de rijvaardigheid, de medische geschiktheid van bestuurders en van de vakbekwaamheid van professionals in de sector transport en logistiek.

Met een inhuurvolume van ruim € 25 miljoen euro exclusief btw per jaar, bedraagt de inhuur van externe medewerkers een grote kostenpost voor het CBR. Het zelfstandig bestuursorgaan heeft eerder via diverse aanbestedingen raamovereenkomsten afgesloten voor de inhuur van externen. Dit betreft zowel de inhuur van uitzendkrachten (tot en met schaal 60 van het functiehuis van het CBR) als de inhuur van professionals (detacheringskrachten en zzp’ers vanaf schaal 65). Binnen een periode van drie maanden eindigden alle raamovereenkomsten waarbij geen mogelijkheid was tot verlenging. Het CBR vroeg Significant Synergy om bij een nieuw aanbestedingsproces te ondersteunen.

Passende inhuurstrategie

In samenwerking met de flexcoördinator van het CBR, stelden inhuurspecialisten Rémon van Buuren, Simon Langeveld en Daan Dessing een inhuurstrategie op. Rémon vertelt: “Een duidelijke inhuurstrategie geeft inzicht in de inhuurbehoefte van het CBR voor nu en op de lange termijn. Ook geeft het een duidelijk beeld met welk inhuurmodel het CBR kandidaten kan bereiken op deze schaarse arbeidsmarkt. De inhuurstrategie onderbouwt waarom en op welke manier het CBR wil samenwerken met inhuur dienstverleners.” Via enquêtes en interviews kreeg het projectteam gerichte informatie over de huidige inhuursituatie en de mogelijkheden tot verbetering. De uitgangspunten? Rémon: “Het CBR wil een inhuurmodel dat toereikend is voor de grote inhuurbehoefte en tegelijkertijd flexibiliteit om te kunnen meebewegen met de arbeidsmarktconjunctuur.”

Grote opgave

“Met alle raamovereenkomsten die binnen één jaar zouden aflopen, lag er een grote opgave voor het CBR”, vertelt Karlijn Bus, flexcoördinator bij het CBR. Ze vervolgt: “De adviseurs van Significant Synergy leverde inhoudelijke en aanbestedingsexpertise specifiek gericht op de inhuurmarkt en begeleidde de gehele aanbestedingsprocedure. Rémon, Simon en Daan hebben ons goed begeleid bij de strategiefase voor de keuze van een passend inhuurmodel.” Met hun kennis van de leveranciersmarkt en verschillende typen dienstverlening, kreeg de stuurgroep volledig inzicht wat de voor- en nadelen zijn voor een bepaalde inrichting van het inhuurproces en de wijze van samenwerking met inhuur dienstverleners.

Uitkomst
Rémon en Karlijn blikken tevreden terug op de uitkomst. Rémon: “Het doorlopen van het inhuurprogramma heeft geresulteerd in de implementatie van verschillende raamovereenkomsten. Zo heeft het CBR IT-partners gecontracteerd die zowel professionals ter beschikking stellen als opdrachten uitvoeren met een resultaatsverplichting. Voor de overige inhuur werkt het CBR met een intermediair die namens het CBR geschikte en beschikbare kandidaten zoekt voor inhuuropdrachten. Voor de inhuur tot en met schaal 60 werkt het CBR met meerdere uitzendbureaus.” Karlijn sluit af: “Voor het CBR was het van meerwaarde om samen te werken met een partij die de werelden van inhuur en inkoop zo goed moet elkaar verbindt.”

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Rémon van Buuren