Menu
Significant 30 Desktop 2000x655
Cases

Een nieuwe rol inbedden bij Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is een van de vier facilitaire concerndienstverleners geworden. Hierdoor is de nieuwe rol van producteigenaar ontstaan. Hoe bed je zo’n nieuwe rol in de facilitaire organisatie goed in? Significant Synergy heeft dit samen met Eenheid Vastgoed en Facilitair van Rijkswaterstaat uitgewerkt.

Binnen de facilitaire organisatie van Rijkswaterstaat heeft de producteigenaar een belangrijke positie in de keten. Hij staat aan de lat voor de producten en diensten uit de Rijksbrede Producten- en Diensten Catalogus (RPDC). Voor de levering hiervan werkt hij samen met vele rollen uit verschillende teams en afdelingen. Maar wie doet nu wat precies bij problemen in de dagelijkse levering van producten en diensten? En wie voert er nu eigenlijk regie op het nastreven van verbeteringen hierin?

Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft Significant Synergy met verschillende afdelingen en teams binnen de eenheid Vastgoed en Facilitair een intensief verandertraject doorlopen. We zijn hiervoor in co-creatie met de diverse producteigenaren en onder meer contractbeheerders, contract-, locatie- en accountmanagers aan de slag gegaan. Dit deden we met aandacht voor zowel de harde aspecten, zoals rol- en taakverdeling, als de zachte aspecten, zoals de wijze van samenwerking.

De uitkomst was een eenduidig beeld van de nieuwe producteigenaren zelf over de wijze waarop ze hun rol moeten vervullen. Ook ontstond er meer duidelijkheid over de andere rollen en voor welke taken de producteigenaar wel en niet is opgesteld. Dit inzicht in de verdeling van rollen en taken vormt een essentiële basis voor verdere samenwerking. Een belangrijke stap voor verdere professionalisering.

“De processen van Facility Management lopen over en door diverse teams en afdelingen heen. En verschillende rollen werken nauw samen in de levering van producten en diensten. De producteigenaar vormt de spil. Het goed inbedden van deze rol is dus essentieel.”

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Malissa Van Rijn