Menu
Significant-37_Mobile_1024x768
Cases

Defensie benut SDG-potentieel van haar leveranciers

Het ministerie van Defensie heeft als beleid gesteld dat zij actief wil gaan bijdragen aan de verschillende Sustainable Development Goals. Het benutten van de kennis en kunde van eigen leveranciers op dit gebied kende verbeterpotentieel.

Significant Synergy heeft vervolgens in samenwerking met Significant Insights een analyse uitgevoerd naar de bestaande “top 100” leveranciers van Defensie om te bepalen in welke mate zij zich al openbaar profileren of positioneren op deze SDG-doelen.

Dit leidde tot een dashboard en inzichten die gebruikt zijn in de contractuitvoering, bijvoorbeeld ten aanzien van het bespreken van de mogelijkheden om SDG-proposities in lopende contracten een plek te geven. Ook zijn de inzichten ingezet in de voorbereiding van nieuwe aanbestedingen.

Zie voor meer informatie deze nieuwsbrief.