Menu
Testbeeld-3_Desktop_2000x655
Cases

Business gedreven inkoopbeleid

Hoe zorg je er voor dat het inkoopbeleid past bij je organisatie en waarde toevoegt? Vivare daagde ons uit die vraag te beantwoorden.

Weten de marktpartijen waarmee je samenwerkt wel altijd voldoende wat jouw organisatie van ze verwacht? Hun bijdragen zijn lang niet altijd gekoppeld aan de organisatiestrategie en –doelstellingen. Een business gedreven inkoopbeleid helpt het optimale uit de samenwerking met marktpartijen te realiseren.

Woningbouwcorporatie Vivare vroeg ons om een verbinding te leggen tussen hun organisatiestrategie en -doelstellingen en de manier waarop marktpartijen daar vervolgens een bijdrage aan kunnen leveren.

We geloven bij Significant Synergy dat samenwerking met marktpartijen binnen álle onderdelen van een organisatie moet plaatsvinden. Wordt er goed invulling gegeven aan de uitgangspunten van een organisatie? Dan zijn marktpartijen ook in staat om vanuit hun rol een bijdrage te leveren aan de organisatiestrategie en -doelstellingen. Daarom hebben we in nauwe samenwerking met Vivare een business gedreven inkoopbeleid voor de corporatie opgesteld. Dit inkoopbeleid draagt bij aan de doelstellingen die Vivare nastreeft en is gepositioneerd binnen de huidige organisatiestructuur.

Vivare hanteert een werkwijze waarin zij de beginselen objectiviteit, gelijkheid, transparantie en proportionaliteit als randvoorwaarde zien. Ook de governance van de inkoopfunctie is als randvoorwaarde gedefinieerd. De toegevoegde waarde van dit alles wordt gecreëerd door concreet te maken hoe partijen bij kunnen dragen aan het verhogen van klantwaarde en -waardering. Maar ook door te in te gaan op hoe partijen samen leren en beter worden en invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Vragen waar het business gedreven inkoopbeleid ook invulling aan geeft:

  • Wat kenmerkt de marktpartijen waar Vivare zaken mee doet?
  • Hoe haalt Vivare de waarde uit de relaties met de marktpartijen?

Het belangrijkste resultaat van dit inkoopbeleid is dat er naast het invullen van de randvoorwaarden ook duidelijke uitgangspunten zijn geformuleerd. Zo kunnen marktpartijen in de toekomst concreet een bijdrage leveren aan de organisatiestrategie en -doelstellingen van Vivare.