Menu
Significant-54_Content-blok_640x570
Cases

Aanbesteding servers en storage voor zeven UMC's

Gezamenlijke aanbesteding van servers en storage door zeven UMC's vraagt om consistente en kwalitatief hoogwaardige aanbestedingsstukken. Significant Synergy ondersteunt het ontwikkelproces van de UMC's.

Hoe kom je in een samenwerkingsverband van aanbestedende diensten tot consistente en kwalitatief hoogwaardige aanbestedingsdocumenten? Significant Synergy heeft een gezamenlijke aanbesteding van servers en storage door zeven van de acht Nederlandse Universitair Medische Centra ondersteund met de ontwikkeling van aanbestedingsstukken.

Onze ondersteuning startte met het inventariseren van alle relevante informatie die beschikbaar was bij de deelnemende UMC's met betrekking tot diverse onderwerpen. De beschikbare informatie is geordend en in diverse werksessies verfijnd. In samenwerking met de deelnemende UMC's en diverse inhoudelijke experts vanuit techniek, consultancy en advocatuur zijn onder meer een Leidraad, Programma van Eisen, Service Level Agreement en Overeenkomst uitgewerkt.

Significant Synergy heeft het de ontwikkeling van het bestek ondersteund door een deel van het schrijfwerk feitelijk uit te voeren en een controlerende rol te vervullen ten behoeve van de consistentie tussen de ontwikkelde stukken. De UMC's hebben de gezamenlijke aanbesteding van servers en storage zo tijdig en met consistente en kwalitatief hoogwaardige aanbestedingsstukken kunnen starten.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Eric Desmet