Menu
Significant-14_Desktop_2000x655
Cases

Alles voor eenduidig concessiebeheer

Hoe zorg je ervoor dat je procesgericht en eenduidig kunt werken? Significant Synergy maakte voor Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) de processen inzichtelijk en benoemde rollen, taken en verantwoordelijkheden.

Drie jaar na de fusie tussen Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam – waaruit MRDH is ontstaan – was het een logisch moment voor MRDH om alle processen onder de loep te nemen en te optimaliseren. De belangrijkste uitdaging? Het creëren van werkende eenduidige processen waarvoor draagvlak is onder de medewerkers en belangrijkste stakeholders. Significant Synergy ging hiermee aan de slag.

We hebben gezorgd voor een heldere beschrijving van de gewenste processen voor het concessiebeheer met alle bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden. Concessiebeheer is van groot belang bij onder andere de controle op rechtmatige besteding van overheidsgelden. Belangrijk dat dit dus goed geregeld is.

We zien in de praktijk vaak dat meerdere rolhouders een verantwoordelijkheid hebben bij het uitvoeren van een taak. Als hier geen duidelijke afspraken over zijn, dan kan dit leiden tot verspillingen in het proces. Voor MHRD hebben we de processen daarom nadrukkelijk ontworpen in co-creatie met de medewerkers. Het ging hierbij om die medewerkers die zelf ook een uitvoerende rol hebben in het proces.

En met succes. MRDH heeft ons inmiddels gevraagd verder onderzoek te doen naar een passende organisatiestructuur en de implementatie te begeleiden van de nieuwe werkwijze.