Menu
Significant-43_Desktop_2000x655
Cases

Categoriseren van €15 miljard aan Rijksinkoop

Het Rijk is met zijn jaarlijkse inkoopuitgaven van circa € 15 miljard een van de grootste inkopers van Nederland. Significant Synergy helpt de rijksinkoop al jarenlang met het categoriemanagement.

We ondersteunen het Rijk, inclusief zijn Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s), al vanaf het prille begin bij de invoering van het Rijkscategoriemanagement. We vertellen je daar graag wat meer over.

We adviseerden het Rijk over de initiële inrichting van het Rijkscategoriemanagement in 2007, 2009 en in 2010. Het Rijk moest toen op zoek naar besparingsmogelijkheden binnen de categorieën in het kader van brede ambtelijke Heroverwegingen onder kabinet Balkenende IV. We boden ondersteuning bij de gefaseerde uitbreiding van het aantal categorieën in 2012 en ook bij de herijking van het categoriemanagementlandschap in 2019.

In 2015 deden we voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoek naar de behoeftestelling vanuit categorie- en portfoliomanagement aan inkoopinformatie.

In de jaren daarna hielpen we de rijksinkoopcommunity bij het ontwerpen, ontwikkelen en live brengen van het ‘Dashboard Managementinformatie Inkoop’. Dit dashboard is anno 2019 hét primaire portaal voor het uitwisselen van sturingsinformatie over de rijkscategorieën.

We kijken nu alweer uit naar de volgende stap.

Reageren op deze case?

Stuur dan je reactie naar:

Rinke Meijer